Miresevjen në Netedy.com - Vendodhja e te gjithe forumisteve shqiptar

Nëse ju shfaqet ky mesazh do të thotë se ju nuk jeni regjistruar akoma. Anëtarët e rregjistruar kanë privilegjin të marrin pjesë në tema të ndryshme si dhe të komunikojnë me anëtarët e tjerë. Bëhu pjesë e forumit Netedy.com!

Komandat ne irc.netedy.com

MasterMind

VIP
VIP I FORUMIT
Regjistruar më
Jul 14, 2017
Mesazhe
12
Pëlqime
33
Pikë
13
NICKSERV - Komandat e Nickname
______________________________


/ns register *passwd* *e-mail* Rregjistron Nickname tuaj ne server. (Shenim: Fillimisht duhet te jeni Zot i Pseudonimit qe kerkoni te rregjistroni duke perdorur komanden /nick *newnick*. C'do Pseudonim c'rregjistrohet mbas 21 ditesh nqs nuk perdoret).
shembull
/ns register NighTwisH [email protected]Netedy.com
______________________________________________
/ns group *target* *passwd* GenciMenduries ne Grup i disa Pseudonimeve ben te mundur ndarjen mes tyre te konfigurimeve, mesazheve, privilegjeve ne dhoma etj.
shembull
/ns group NighTwisH Password
______________________________________________
/ns glist . Kjo komand shef sa Nickname Ke Ne List
Shembull
/ns glist
______________________________________________
/ns alist . Kjo Komand Te Trego Ne Sa Kanale Ke Access Dhe Cfar Accessesh
Shembull
/ns alist
______________________________________________
/ns identify *passwd* Identifikon Nickname tuaj.
Shembull
/ns identify GenciMenduries
_______________________________________________
/ns set password *new-password* Ndryshon fjalekalimin i cili ben te mundur identifikimin tuaj ne Server si i Zoti i Pseudonimit perkates.
Shembull
/ns set password GenciMenduries123
_______________________________________________
/ns set language *number* Ndryshon gjuhen me te cilen Serveri ju dergon mesazhe. Gjuhet qe njihen nga Serveri njihen me numra si me poshte:
Shpjegim
1 = Anglisht
2 = Frengjisht
3 = Gjermanisht
4 = Portugeze
5 = Spanjisht
6 = Turqisht
7 = Katalan
Shembull:
/ns set language 1 Ndryshon gjuhen ne Anglisht

________________________________________________
/ns set url *address* Vendos nje adrese Interneti e cila shikohet kur dikush kerkon informacion mbi pseudonim tuaj.
Sembull
/ns set url WwW.Netedy.CoM
________________________________________________
/ns set email *address* Vendos nje adrese komunikimi(E-mail) e cila shikohet kur dikush kerkon informacion mbi Nickname tuaj.
Shembull
/ns set email [email protected]
________________________________________________
/ns set greet *mesagge* Vendos nje mesazh pershendetje i cili shfaqet sa here qe futeni ne dhoma te cilat kane GREET opcionin ne funksionim.
Shembull
/ns set greet Femrat janë gjeja me e bukur ne kete bote.
________________________________________________
/ns set kill on .Vendos mbrojtjen e Nickname tuaj. Nese mbrojtja e Nickname tuaj vendoset ON(Aktiv) Serveri i jep perdoruesit 1 minut kohe per ta identifikur ate, i cili me pas nqs nuk identifikohet nga perdoruesi Serveri forcon ndryshimin e pseudonimit tuaj ne Guest.
shembull
/ns set kill on
________________________________________________
/ns set kill quick on .Vendos mbrojtjen e pseudonimit tuaj. Nese mbrojtja e Pseudonimit tuaj vendoset ON(Aktiv) Serveri i jep perdoruesit 20 sekonda kohe per ta identifikur ate, i cili me pas nqs nuk identifikohet nga perdoruesi Serveri forcon ndryshimin e pseudonimit tuaj ne Guest.
Shembull
/ns set kill quick on
________________________________________________
/ns set private *on/off* Te qenit jashte syrit te perdoruesit. Nese ky opcion vendoset ON(aktiv) atehere pseudonimi juaj do te fshihet nga lista e pseudonimeve ne Server e cila mund te shikohet me komanden /ns list (Kjo komande mund te caktivizohet nga Administratori).
Shembull
/ns set private on
/ns set private off
________________________________________________
/ns set hide *email/usermask/quit* *on/off* Fsheh informacionet per Nickname tuaj nga komanda /ns info *nick*. Ju mund te fshihni email adresen, masken, dhe mesazhin e fundit te daljes nga serveri.
Shembull
/ns set hide [email protected]
________________________________________________
/ns set msg *on/off* Ndryshon rrugen me te cilen Serveri komunikon me ju. Nese vendos kete opcion ON(aktiv) atehere Serveri do perdoret MSG(mesazhe) per te komunikuar me ju kurse nese opcioni eshte inaktiv atehere Serveri do te perdore NOTICE(lajme).
Shembull
/ns set msg on
/ns set msg off
________________________________________________

/ns drop *nick name* C'rregjistro Nickname i cili behet i lire per tu rregjistruar nga nje perdorues tjeter.
Shembull
/ns drop NighTwisH
_________________________________________________
/ns ghost nickname passwordi . Kjo Komand i ben kill nje user qe ka vendosur nickname Tuaj
Shembull
/ns ghost NighTwisH GenciMenduries
_________________________________________________
_________________________________________
CHANSERV - NICKSERV - Komandat e Kanaleve
_________________________________________


/cs register *channel* *passwd* *description* Rregjistron nje kanal ne Server. Qe ju te mund te perdorni kete komande duhet te keni nje Pseudonim te rregjistruar ne NICK SERV(me te cilin me pas do te rregjistroni dhomen, ku Serveri do ju njohe si FOUNDER i saj) dhe + duhet te jeni Operator ne dhomen qe do te rregjistroni (I pari perdorues qe futet ne dhome merr Auto/OP status nga Serveri ne dhomat e parregjistruara dhe i jepet mundesia ta rregjistroje ate duke u emeruar FOUNDER* i saj).
Shembull:
/cs register #Love 14Shkurt Moj e Bukura More Kur Te Pash e Me Ste Lash Kur Ta Pash Kur Ta Pash Me Sta Dhash
__________________________________________________ _

/cs identify *channel* *passwd* Ben te mundur njohjen tuaj nga CHANSERVER* si FOUNDER* per dhomen perkatese.
Shembull
/cs identify #Love 14shkurt
__________________________________________________ _
/cs set *channel* founder *newnick* Ndryshon FOUNDER*'in e dhomes. Pseudonimi i ri qe do te vendoset si FOUNDER duhet te jete i rregjistruar.
Shembull
/cs set #Love Founder [Andi]
__________________________________________________ _
/cs set *channel* successor *nick* Nese Pseudonimi i FOUNDER c'rregjistrohet automatikisht per arsye te mos hyrjes/identifikimit ne server aksesi i tij per dhomen perkatesi i kalon Pseudonimit te vene ne kete komande. Gjithsesi nese Pseudonimi i vendosur si SUCCESSOR ka disa kanale te rregjistruara Serveri mund ta beje DROP(C'rregjistroje) dhomen e cila me pas behet perseri e lire per tu rregjsitruar nga perdorueset e tjere. Pseudonimi i vendosur si SUCCESSOR duhet te jete i rregjistruar.
Shembull
/cs set #Love successor [Andi]
__________________________________________________ __
/cs set *channel* password *passwd* Ndryshon fjalekalimin qe perdoret per tu njohur nga Serveri si FOUNDER* i dhomes.
Shembull
/cs set #Love password Valentin
__________________________________________________ ___
/cs set *channel* desc *description* Vendos nje pershkrim te dhomes per vizitoret e cila shikohet ne informacionin e saj me komanden /cs info #Love
Shembull
/cs set #Love desc Shen-Valentini
__________________________________________________ ____
/cs set *channel* url *address* Vendos nje adrese interneti e cila shikohet sa here qe dikush futet ne dhome ose kerkon informacion mbi dhomen.
Shembull
/cs set #Love url WwW.ZoanIme.CoM
__________________________________________________ ____
/cs set *channel* email *address* Vendos nje adrese komunikimi(E-mail) e cila shikohet kur dikush kerkon informacion mbi dhomen.
Shembull
/cs set #Love email [email protected]
__________________________________________________ ____
/cs set *channel* entrymsg *message* Shkruan nje NOTICE(lajm,mesazh) pershendetjeje nga CHANSERVER* per te gjithe vizitoret qe futen ne dhome.
Shembull
/cs set #Love entrymsg (Mirsevini Tek Kanali Jone i Te Dashuruareve)
__________________________________________________ ____
/cs set *channel* bantype *number* Vendos Masken e BAN(Nxjerrjes) e cila do te perdoret sa here qe CHANSERVER* i nevojitet. Menyrat e Maskes jane si me poshte:
Shpjegim:
0 = *[email protected]
1 = *!*[email protected]
2 = *!*@domain
3 = *!*[email protected]*.domain
Shembull:
/cs set #Love bantype 3 Vendos masken per BAN nga CHANSERVER: *!*[email protected]*.domain ne dhomen #Love.
__________________________________________________ _____
/cs set *channel* mlock *modes* Vendos MODE/preferencat per dhomen tuaj te cilat mund te jene aktive, inaktive ose te lira. Preferencat per dhomen jane te njejta me komanden /mode *channel* + ose - ku (+) vendos nje opcion aktiv dhe (-) inaktiv. Sidoqofte nese deshironi qe keto preferenca te jene te lira te vendosen automatike nga Serveri perdorni komanden /cs set *channel* mlock. (Per me shume informacion per CS MODE/preferencat e dhomes shikoni online duke perdorur komanden /quote help chmodes).
__________________________________________________ _____
/cs set *channel* keeptopic *on/off* Nese vendos kete opcion ON(aktiv) atehere Topiku dhomes mbahet mend edhe kur perdoruesi i fundit qe ndodhet ne kanal iken nga dhoma, qe ta c'aktivizoni kete vendos opcionin OFF(inaktiv).
Shembull
/cs set #Love keeptopic on
/cs set #Love keeptopic off
__________________________________________________ _____
/cs set *channel* opnotice *on/off* Nese ky opcion eshte aktiv atehere SERVERI do te dergoje nje NOTICE/Lajm sa here qe ne dhome perdoret OP/DEOP komanda.
shembull
/cs set #Love opnotice on
/cs set #Love opnotice off
__________________________________________________ _____
/cs set *channel* peace *on/off* Nese ky opcion eshte aktiv atehere Operatoret nuk do mund te bejne KICK/DEOP/BAN ose te ndryshojne MODE/preferencat per nje Operator i cili ka te njejat ose me te larta nivele aksesi me te.
shembull
/cs set #Love peace on
/cs set #Love peace off
__________________________________________________ ______
/cs set *channel* private *on/off* Nese ky opsion eshte aktiv atehere dhoma nuk do te shfaqet ne listen e Dhomave te Serverit e cila shikohet me komanden /cs list.
Shembull
/cs set #Love private on
/cs set #Love private off
__________________________________________________ ______
/cs set *channel* restricted *on/off* Kjo komande perdoret per te mbyllur perkohesisht dhomen per arsye modifikimi te saj, c'do Perdorues i cili nuk ka ACC do te behet KICK/BAN automatikisht nga Serveri sapo te futet ne dhome.
Shembull
/cs set #Love restricted on
/cs set #Love restricted off
__________________________________________________ _______
/cs set *channel* secure *on/off* Nese ky opcion eshte aktiv atehere vetem Perdoruesit te cilet kane rregjistruar dhe identifikuar Pseudonimin e tyre ne Server do te mund ti jipet ACC ne dhome.
Shembull
/cs set #Love secure on
/cs set #Love secure off
__________________________________________________ ________
/cs set *channel* secureops *on/off* Nese ky opcion eshte aktiv atehere Perdoruesit te cilet nuk jane ne listen e Operatoreve nuk do te mund te marrin OP status ne dhome.
Shembull
/cs set #BeratiLive secureops on
/cs set #BeratiLive secureops off
__________________________________________________ ________
/cs set *channel* securefounder *on/off* Nese ky opcion eshte aktiv vetem ai i cili identifikohet me Pseudonimin e FOUNDERIT do te mund te ndryshoje fjalekalimin,sucessor ose te c'rregjistroje dhomen, jo ato te cilet identifikohen me fjalekalimin e dhomes.
Shembull
/cs set #Love securefounder on
/cs set #Love securefounder off
__________________________________________________ _________
/cs set *channel* topiclock *on/off* Nese ky opcion eshte aktiv atehere CHANSERVER nuk do te lejoje ndryshimin e Topikut pervec se me ane te komandes /topic.
Shembull
/cs set #Love topiclock on
/cs set #Love topiclock off
__________________________________________________ _________
/cs set *channel* xop *on/off* Aktivizon menyren e XOP Sistemit per CHANSERVER. Neqoftese ju perdorni kete sistem atehere ju duhet te menaxhoni listen e Akseseve ne dhome me ane te VOP/AOP/SOP komandave, ndryshe ju duhet ti menaxhoni ato me ane te Sistemit te Akseseve.
Sygjerim
Nese ju ndryshoni sistemin tuaj te menaxhimit te Akseseve ne XOP c'do nivel me te cilin CHANSERVER ju njeh ne dhome do te ndryshoje keshtu qe ju nuk do te gjeni serish te njejtat nivele neqoftese riktheheni serish ne Sistemin e Akseseve.
Shembull
Nga Komanda /cs aop #Love add UnBeLieVaBle
Kalon Ne /cs access #Love add UnBeLieVaBle 5
_________
Level 3 Eshte Vop
Level 5 Eshte Aop
Level 10 Eshte Sop
__________________________________________________ ___________
/cs AOP *kanali* ADD *nick* Vendos nje Pseudonim ne Operator listen e dhomes.
Shembull
/cs aop #Love add UnBeLieVaBle
__________________________________________________ ___________
/cs AOP *kanali* DEL *nick*/*entry-number* Heq nga lista e Operatorit pseudonimin e vendosur.
Shembull
/cs aop #Love Del UnBeLieVaBle
__________________________________________________ ___________
/cs AOP *kanali* LIST Tregon listen e Operatoreve.
Shembull
/cs aop #Love list
__________________________________________________ ___________
/cs AOP *kanali* CLEAR Kujdes!! Kjo komande fshin te gjithe listen e Operatoreve.
Shembull
/cs aop #Love Clear
__________________________________________________ ___________
/cs SOP *kanali* ADD *nick* Vendos nje Pseudonim ne SuperOperator listen e dhomes.
Shembull
/cs SOP #Love ADD UnBeLieVaBle
__________________________________________________ ___________
/cs SOP *kanali* DEL *nick* Heq nga lista e SuperOperatoreve pseudonimin e vendosur.
Shembull
/cs SOP #Love Del UnBeLieVaBle
__________________________________________________ ___________
/cs SOP *kanali* LIST Tregon listen e SuperOperatoreve.
Shembull
/cs SOP #Love List
__________________________________________________ ___________
/cs SOP *kanali* CLEAR Kujdes!! Kjo komande fshin te gjithe listen e SuperOperatoreve.
Shembull
/cs SOP #Love CLEAR
__________________________________________________ ___________

(Ne Qoft Se Xop Komand Eshte e Aktivizuar Perdorni Kto Komanda)
__________________________________________________ _____________
/cs ACCESS *kanali* ADD *nick* *level* Vendos nje Pseudonim ne nivelin perkates te dhomes.
Shembull
/cs ACCESS #Love ADD UnBeLieVaBle 3 Kjo Komand Shton Vop
/cs ACCESS #Love ADD UnBeLieVaBle 5 Kjo Komand Shton Aop
/cs ACCESS #Love ADD UnBeLieVaBle 10 Kjo Komand Shton Sop
__________________________________________________ ____________
/cs ACCESS *kanali* DEL *nick* Heq nga lista e niveleve pseudonimin e vendosur.
Shembull
/cs ACCESS #Love Del UnBeLieVaBle
__________________________________________________ ____________
/cs ACCESS *kanali* LIST Tregon listen e niveleve.
Shembull
/cs ACCESS #Love LIST
__________________________________________________ ____________
/cs ACCESS *kanali* CLEAR Kujdes!! Kjo komande fshin te gjithe listen e niveleve.
Shembull
/cs ACCESS #Love CLEAR
__________________________________________________ ____________
/cs AKICK *kanali* Mundeson berjen automatike KICKBAN nga CHAN SERVER sa here qe te futen Pseudonimeve ose Adresave abuzuese ne dhome.
__________________________________________________ ____________
/cs AKICK *kanali* ADD *mask* *reason* Mundeson vendosjen ne listen e AKICK, arsyeja do te perdoret sa here qe CHAN Server do ti beje kick personit i cili futet ne kanal dhe ka identitet te njejte me masken e vendosur ne AKICK, nqs nuk vendoset arsye atehere SERVERI do ti beje kick me arsyen automatike: "You have been banned from the channel".
#Shembull
/cs AKICK #Love add UnBeLieVaBle Jashte (Ky Akick Bllokon Vetem Emrin e perdoruist ne Kanal)
__________________________________________________ _____________
/cs akick #Love add *@F5EBCB32.17799943.3A8DF044.IP Jashte (Ky Akick Bllokon Komplet Ip e Perdoruesit)
__________________________________________________ _____________
/cs akick #Love add [email protected] Jashte (Ky Akick Bllokon Userin Me Ident )
__________________________________________________ _____________
/cs akick #UnBeLieVaBle add *@*.telecomitalia.it Jashte (Ky Akick Do Bllokoj Te Gjith Providerin telecomitalia.it Ne Kanal)
__________________________________________________ _____________
/cs AKICK *kanali* DEL *NR* Heq nga lista e AKICK.
#Shembull
/cs akick #Love del 3
__________________________________________________ _____________
/cs AKICK *kanali* LIST Shikon listen e AKICK.
Shembull
/cs AKICK #Love LIST
__________________________________________________ _____________
/cs AKICK *kanali* ENFORCE Forcon AKICK per te gjithe perdoruesit qe kane te njetin identitet me masken ne liste.
Shembull
/cs AKICK #Love ENFORCE
__________________________________________________ _____________
/cs AKICK *kanali* CLEAR Kujdes ! Kjo komande i fshin te gjitha Akick ne liste.
Shembull
/cs AKICK #Love Clear
__________________________________________________ _____________
/cs DROP *kanali* Ben te mundur c'rregjistrimin e dhomes nga CHAN SERVERI. (Kjo komande perdoret vetem nga FOUNDER i cili duhet te beje identifikimin e tij ne SERVER perpara).
Shembull
/cs DROP #Love
__________________________________________________ _____________
/cs SENDPASS *kanali* Dergon fjalekalimin e dhomes tek adresa e e-mail'it te FOUNDER.
Shembull
/cs SENDPASS #Love
__________________________________________________ _____________
/cs BAN *dhoma* *nick* *motivi* Vendos BAN tek pseudonimi i dhene ne dhomen perkatese. Neqoftese nuk vendosni dhomen ose pseudonimin ne kete komande atehere CHAN SERVER do ju bej BAN ne te gjitha dhomat qe jeni OP`ed(i ngritur Operator).
#Shembull
/cs ban #Love UnBeLieVaBle "Out From Here"
__________________________________________________ _____________
/cs CLEAR *dhoma* MODES Pastron/Rikthen ne origjinalitet modet e vendosura ne dhome.
Shembull
/cs CLEAR #Love MODES
__________________________________________________ _____________
/cs CLEAR *dhoma* BANS Pastron dhomen nga te gjitha BANET e vendosura.
Shembull
/cs CLEAR #Love BANS
__________________________________________________ _____________
/cs CLEAR *dhoma* VOICES DEVOICE(ul nga VOICE) te gjithe perdoruesit me VOICE status ne dhome.
Shembull
/cs CLEAR #Love VOICES
__________________________________________________ _____________
/cs DEOP *dhoma* *nick* DEOP - ul Emrin e dhene ne dhomen perkatese nga qendrimi OP ne kanal. Neqoftese pseudonimi si dhe dhoma nuk vendosen ne kete komande atehere CHAN SERVER do ju beje DEOP ne te gjitha dhomat ku keni akses. (Ju duhet te keni nivel Operatori ne dhome ose aksesi 5+ me te larte qe te kryeni kete komande).
shembull
/cs DEOP #Love UnBeLieVaBle
__________________________________________________ _____________
/cs DEVOICE *dhoma* *nick* Ul ne DEVOICE perdoruesit qe kane VOICE ne dhome. Neqoftese pseudonimi si dhe dhoma nuk vendosen ne kete komande atehere CHAN SERVER do ju beje DEVOICE ne te gjitha dhomat ku keni akses.
Shembull
/cs DEVOICE #Love
__________________________________________________ _____________
/cs INFO *dhoma* ALL Tregon informacionet e rregjistruara ne CHAN SERVER per dhomen perkatese.
Shembull
/cs INFO #Love
__________________________________________________ _____________
/cs INVITE *dhoma* INVITE - Ftohesh nga CHAN SERVER per tu futur ne dhomen perkatese.
#shembull
/cs INVITE #Love (kjo komand punon vetem nese ti ke acces ne ate dhome)
__________________________________________________ _____________
/cs KICK *dhoma* *nick* *motivi* Debon pseudonimin e vendosur nga dhoma perkatese. Kujdes !! Neqoftese nuk vendosni Pseudonimin ose dhomen ne kete komande atehere CHAN SERVER do ju bej KICK ne te gjitha dhomat ku keni akses.
Shembull
/cs kick #Love UnBeLieVaBle JashT Se e Teprove !!!
__________________________________________________ _____________
/cs OP *dhoma* *nick* Ngren Operator pseudonimet e dhena ne dhomen perkatese. Neqoftese nuk vendosni dhomen ose pseudonimin atehere CHAN SERVER do ju ngrej OP ne te gjitha dhomat qe keni akses.
Shembull
/cs op #Love
/cs op <<<<<<<< kjo komand ju ngren ne aop ne te gjith dhomat qe ju keni access)
__________________________________________________ _____________
/cs TOPIC *dhoma* *topiku* Ndryshon topikun e dhomes.
Shembull
/cs topic #Love Mir Se Erdhet Ne Kanalin Tone !!!
__________________________________________________ _____________
/cs UNBAN *dhoma* Heq banin e vene kundrejt jush ne dhomen perkatese. (Vetem per Operatoret ose per ato te cilet kane nje nivel 5+ ose me te larte).
Shembull
/cs UNBAN #Love
__________________________________________________ _____________
/cs VOICE *dhoma* *nick* Jep VOICE
#Shembull
/cs voice #Love Kjo Komand Ju Jep Voive Ne Te Gjith Dhomat Qe Ju Keni Access)
__________________________________________________ _____________
/cs VOICE *dhoma* *nick* Jep VOICE pseudonimeve ne dhomen perkatese.
shembull
/cs voice #Love UnBeLieVaBle
__________________________________________________ _____________
/cs VOP *dhoma* ADD *nick* Vendos nje pseudonim ne listen e VOICE status per dhomen perkatese e cila do te thote qe sa here perdoruesi futet ne dhome do ti jipet automatik voice status nga SERVERI dhe do te kete mundesi te ulet nga voice dhe te ngrihet vete me kete status.
shembull
/cs vop #Love add UnBeLieVaBle
__________________________________________________ _____________
/cs VOP *dhoma* DEL *nick* Heq VOP statusin per pseudonimin e dhene ne dhomen perkatese.
shembull
/cs vop #Love del UnBeLieVaBle
__________________________________________________ _____________
/cs VOP *dhoma* LIST Shikon listen e pseudonimeve qe kane VOP akses ne dhomen perkatese.
shembull
/cs vop #Love list
__________________________________________________ _____________
/cs VOP *dhoma* CLEAR Kujdes !! Kjo komande e fshin te gjithe listen e VOP status ne dhomen perkatese.
shembull
/cs vop #Love clear
__________________________________________________ _____________
/cs DEOWNER *dhoma* Heq statusin tuaj si pronar i dhomes perkatese. Kjo komande perdoret vetem nga FOUNDER. Kujdes ! Neqoftese nuk vendosni emrin e dhomes atehere CHAN SERVER do te heqe statusin tuaj ne te gjithe dhomat qe keni akses.
shembull
/cs deowner #Love
__________________________________________________ _____________
/cs DEPROTECT *dhoma* *nick* Heq mbrojtjen per pseudonimin e dhene ne dhomen perkatese. Neqoftese nuk vendosni pseudonimin ose dhomen ne kete komande atehere CHAN SERVER do ju heq mbrotjen ne te gjitha kanalet qe keni ACC.
Shembull
/cs DEPROTECT #Love UnBeLieVaBle
__________________________________________________ _____________
/cs PROTECT *dhoma* *nick* Vendos mbrojtjen per pseudonimin e dhene ne dhomen perkatese. Neqoftese nuk vendosni pseudonimin ose dhomen ne kete komande atehere CHAN SERVER do t`ju heq mbrotje ne te gjitha kanalet qe keni ACC.
shembull
/cs protect #Love UnBeLieVaBle
__________________________________________________ _____________
/cs DEPROTECT *dhoma* *nick* Heq mbrojtjen per pseudonimin e dhene ne dhomen perkatese. Neqoftese nuk vendosni pseudonimin ose dhomen ne kete komande atehere CHAN SERVER do ju heq mbrotjen ne te gjitha kanalet qe keni ACC.
shembull
cs deprotect #Love UnBeLieVaBle
__________________________________________________ _____________
/cs DEHALFOP *dhoma* *nick* Ul nga HALFOP pseudonimin e dhene ne dhome perkatese. Neqoftese nuk vendosni dhomen ose pseudonimin atehere CHAN SERVER do ta kryeje kete komande tek ju.
shembull
/cs dehalfop #Love UnBeLieVaBle
__________________________________________________ _____________
/cs HALFOP *dhoma* *nick* Ngren HALPOP pseudonimin e dhene ne dhomen perkatese. Neqoftese nuk vendosni dhomen ose pseudonimin atehere CHAN SERVER do ta kryeje kete komande tek ju.
shembull
/cs halfop #Love UnBeLieVaBle
__________________________________________________ _____________
/cs HOP *dhoma* ADD *nick* Vendos nje pseudonim ne listen e HALFOP, niveli 4.
shembull
/cs hop #Love UnBeLieVaBle
__________________________________________________ _____________
/cs HALFOP *dhoma* DEL *nick/entry number* Fshin nga lista pseudonimin e vendosur ose numrin automatik te dhene nga SERVERI per vendosjen ne liste.
shembull
/cs halfop #Love del UnBeLieVaBle
__________________________________________________ _____________
/cs HOP *dhoma* LIST Tregon listen e pseudonimeve qe kane ACC HALFHOP.
shembull
/cs hop #Love list
__________________________________________________ _____________
/cs HOP *dhoma* CLEAR Fshin te gjithe listen e pseudonimeve qe kane ACC HALFOP.
shembull
/cs hop #Love clear
__________________________________________________ _____________

USERMODES Modet e Userit
________________________


o = Global IRCop.

O = Local IRCop.

i = I Padukshem (Nuk tregohet ne perdorimin e komandes /who).

w = Mund te shikoje wallop messages.

g = Mund te lexoje dhe ti dergoje globops, dhe locops.

h = I gatshem er ndihme, IRCOP ndihmues.

s = Mund te shikoje lajmet e serverit.

k = Shikon te gjitha /KILL qe ekzekutohen.

S = Vetem per sherbimet. (Mbrojtje per to)

a = Eshte Administrator i Serverit.

A = Eshte Administrator i Serverit.

N = Eshte Administrator i Networkut.

T = Eshte Administrator teknik.

C = Eshte CoAdmin

c = Shikon te gjitha lidhjet dhe shkeputjet(connects/disconnects) ne serverit lokal.

f = Shikon lajmerimet e Flood nga Serveri.

r = Tregon se pseudonimi eshte i rregjistruar.

x = I jep perdoruesit hostname te fshehur.

e = Mund te shikoje mesazhet e Serverit qe i dergohen perdoruesve qe kane umode +e.

b = Mund te lexoje dhe ti dergoje Chatops.

W = (IRCops only) ju tregon kur dikush ben komanden /whois per ju.

q = (Services Admins only) Nuk mund t'ju beje kush KICK pervecse me U:Lines.

B = (users) Ju shenon ju si BOT.

F = (net|tech admin only) Mundeson shikimin e klientave te larget lidhjet dhe mbylljet e tyre.s

I = (net|tech admin only) Mundeson hyrjen dhe daljen e padukshme, si dhe mundeson berjen tuaj te padukshem neper dhoma.

1 = (IRCops only) Ju shenon si Coder

__________________________________________________ ________________


CHANNELMODES - Modet e Kanalit
_____________________________


p = Dhoma private.
Shembull
/mode #BeratiLive +p
__________________________________________________ _________________
s = Dhome Sekrete (Dhoma nuk do te shfaqet tek komanda /list.
Shembull
/mode #BeratiLive +s
__________________________________________________ _________________
i = Hyrja ne dhome lejohet vetem per te ftuarit.
Shembull
/mode #Love +i
__________________________________________________ _________________
m = Dhome e Moderuar, vetem perdoruesit me mode +voh mund te flasin ne dhome.
Shembull
/mode #Love +m
__________________________________________________ _________________
n = Nuk lejohen mesazhe nga jashte dhomes.
Shembull
/mode #Love +n
__________________________________________________ _________________
t = Vetem Operatoret e dhomes mund te ndryshojne topikun e saj.
Shembull
/mode #Love +t
__________________________________________________ _________________
r = Dhoma eshte e rregjistruar.
Shembull
/mode #Love +r
__________________________________________________ _________________
R = Vetem pseudonimet e rregjistruar mund te futen ne dhome.
Shembull
/mode #Love +R
__________________________________________________ _________________
x = Nuk lejohet perdorimi i ngjyrave ANSI ne dhome.
Shembull
/mode #Love +x
__________________________________________________ _________________
q = Pronari i dhomes.
Shembull
/mode #Love +q UnBeLieVaBle
__________________________________________________ _________________
Q = Nuk mund te besh KICK ne dhome pervecse me U:Lines.
Shembull
/mode #Love +Q
__________________________________________________ _________________
O = Dhome vetem per IRCop (vendoset nga Opers)
Shembull
/mode #BeratiLive +O
__________________________________________________ _________________
A = Dhome vetem per Server Admin | Network Admin | Tech Admin.
Shembull
/mode #Love +A
__________________________________________________ _________________
l *numri maksimum i perdoruesbe te lejuar*.
Shembull
/mode #Love +l 100
__________________________________________________ _________________
b *[email protected]* = Vendos BAN.
Shembull
/mode #Love +b [email protected]
__________________________________________________ _________________
k *celesi* = Nevojitet celsi qe te hyni ne dhome.
Shembull
/mode #Love +k çelsi
__________________________________________________ _________________
o *nickname* = Jep Operator status nje perdoruesi ne dhome.
Shembull
/mode #Love +o UnBeLieVaBle
__________________________________________________ _________________
v *nickname* = Jep VOICE status nje perdoruesi ne dhome (Mund te flase edhe neqoftese dhoma eshte +m)
Shembull
/mode #Love +v UnBeLieVaBle
__________________________________________________ _________________
a *nickname* = Mbron perdoruesin (Jo kick/drop)
Shembull
/mode #Love +a UnBeLieVaBle
__________________________________________________ _________________
e *exception ban* = Exception ban - Ne Qoft se ti perdor ket komand athere useri dhe po pati ban ose akick ne kanal mund te futet ne kanal pa problem
Shembull
/mode #Love +e UnBeLieVaBle
__________________________________________________ _________________
h *nickname* = Jep halfop status perdoruesit ne dhome.
Shembull
/mode #Love +h UnBeLieVaBle
__________________________________________________ _________________

Mbyllje Privati

Komanda /umode2 +D Mbyll Privatin Tuaj Dhe Asnje Pervec Admin/ircop Smund tju Flasi

__________________________________________________ __________________

Bashkimi Dy Dhomave


Komanda /mode #Love +1 +L #Love1 ben qe te gjith userat qe tentojn te futen tek Fajtori futen direkt te shqiperia
__________________________________________________ __________________

BotServ - Komandat e Botit
__________________________

BotServ mundeson krijimin e Roboteve per te menaxhuar dhomat e serverit, keto komanda mund te shikohen edhe Online ne CHAT duke perdorur komanden /msg botserv help *command*.

/autori UnBeLieVaBle
 
Last edited by a moderator:

Chat Shqip, Njohje Online

Behuni pjesë e platformës së njohjeve online! Netedy është platforma e chatit më e madhe shqipfolëse! Aty ku mundesia për tu njohur me Vajza & Djem eshte bërë me e thjeshtë!

shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Top