Miresevjen në Netedy.com - Vendodhja e te gjithe forumisteve shqiptar

Nëse ju shfaqet ky mesazh do të thotë se ju nuk jeni regjistruar akoma. Anëtarët e rregjistruar kanë privilegjin të marrin pjesë në tema të ndryshme si dhe të komunikojnë me anëtarët e tjerë. Bëhu pjesë e forumit Netedy.com!

Nderto webfaqen tende te pare me Bootstrap!

molecule

Forgotten
ANETAR ✓
Regjistruar më
Dec 12, 2004
Mesazhe
5,205
Pëlqime
12,233
Pikë
113
Location
Bora Bora
Website
iweb.al
Bootstrap eshte framework ne HTML/CSS qe ne pak kohe u kthye ne me e perdorura! Framework dmth strukture pra me bootstrap i keni te gjitha strukturat e nje webfaqeje gati dhe te dizajnuara plus kompatibel per cdo paisje! Kjo eshte arsya qe u mbipopullua perdorimi i tij ne 80% te webfaqeve!

Cfare na duhet?
1: Bootstrap Framework
2: Deshir dhe vullnet per pune
3: Pak kreativitet

Sot do ju tregoj si te ndertoni faqen tuaj te pare me bootstrap. Ne kete rast do perdor CDN (content delivery network) pra do marr platformen online te hostuar ne nje nga serverat e cloudflare!

Code:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <meta name="description" content="Nderto webfaqen tende te pare me Bootstrap! mundesuar nga molecule ne forum.netedy.com">
  <meta name="author" content="molecule - forum.netedy.com">
  <title>Nderto webfaqen tende te pare me Bootstrap!</title>
  <link href="https://v4-alpha.getbootstrap.com/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="https://v4-alpha.getbootstrap.com/examples/starter-template/starter-template.css" rel="stylesheet">
 </head>

 <body>

  <nav class="navbar navbar-toggleable-md navbar-inverse bg-inverse fixed-top">
   <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarsExampleDefault" aria-controls="navbarsExampleDefault" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
   </button>
   <a class="navbar-brand" href="#">Navigimi</a>

   <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarsExampleDefault">
    <ul class="navbar-nav mr-auto">
     <li class="nav-item active">
      <a class="nav-link" href="#">Home <span class="sr-only">(current)</span></a>
     </li>
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link</a>
     </li>
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link disabled" href="#">Jasht Funksioni</a>
     </li>
     <li class="nav-item dropdown">
      <a class="nav-link dropdown-toggle" href="http://shembull.com" id="dropdown01" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Dropdown</a>
      <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="dropdown01">
       <a class="dropdown-item" href="#">veprim</a>
       <a class="dropdown-item" href="#">veprim tjeter</a>
       <a class="dropdown-item" href="#">Shto dicka tjeter</a>
      </div>
     </li>
    </ul>
   </div>
  </nav>

  <div class="container">

   <div class="starter-template">
    <h1>Nderto webfaqen tende te pare me Bootstrap!</h1>
    <p class="lead">Ky eshte nje paragraf i thjeshte ne bootstrap</p>
   </div>

  </div>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.slim.min.js" integrity="sha384-A7FZj7v+d/sdmMqp/nOQwliLvUsJfDHW+k9Omg/a/EheAdgtzNs3hpfag6Ed950n" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/tether/1.4.0/js/tether.min.js" integrity="sha384-DztdAPBWPRXSA/3eYEEUWrWCy7G5KFbe8fFjk5JAIxUYHKkDx6Qin1DkWx51bBrb" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-alpha.6/js/bootstrap.min.js"></script>
 </body>
</html>

REZULTATI:


Faqe te ndertuara me bootstrap:
tvshqip.co // shoqeria.net (te punuara nga une)
 

Besarta

Anetar i ri
ANETAR ✓
Regjistruar më
Mar 13, 2018
Mesazhe
3
Pëlqime
2
Pikë
3
Mosha
32
Bootstrap ku mundemi me e installu ?
 

Alboy

Po te peshtyva ste lepij me..................
ANETAR ✓
Regjistruar më
Nov 26, 2017
Mesazhe
5,297
Pëlqime
7,729
Pikë
113
Html lang it ose al

Pse en :)
 

molecule

Forgotten
ANETAR ✓
Regjistruar më
Dec 12, 2004
Mesazhe
5,205
Pëlqime
12,233
Pikë
113
Location
Bora Bora
Website
iweb.al

Alboy

Po te peshtyva ste lepij me..................
ANETAR ✓
Regjistruar më
Nov 26, 2017
Mesazhe
5,297
Pëlqime
7,729
Pikë
113
per zotin skam me nerva besom
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Top