Njohuri rreth Informatikes.

U

Universal

Guest
IT TERME:

Cfare eshte IT Support?

-Eshte nje ekip apo departament ne nje kompani
apo organizate te cilet u ofrojne ndihme teknike
njerezve te cilet kane probleme me kompjuteret e tyre.


Cfare eshte rootkit?

-Nje grup i mjeteve softuerike qe mundesojne nje perdorues te paautorizuar te fitoje kontrollin e nje sistemi kompjuterik pa u zbuluar.

Cfare eshte webmaster?

-Nje person i cili mirembane nje ueb-faqe te vecante.

Cfare eshte botnet?

-Nje rrjet i kompjutereve privat te infektuar me softuer qellimkeq dhe
te kontrolluar si nje grup pa dijenine e pronareve,p.sh per te derguar
mesazhe spam.


Cfare eshte kibernetika?
-
Shkenca e komunkimit dhe sistemeve automatike kontrolluese ne makina/paisje digjitale
dhe ne gjerat e perditshme.


Cfare eshte krimi kibernetik?

-Krimi i kryer nepermjet interneti ose ndonje rrjeti tjeter kompjuterik.

Cfare eshte spam?
-
Dergimi i te njejtit mesazh(me numer te madh te marresve) ne internet.

Cfare eshte pirateria softuerike?
-
Kopjimi i paautorizuar i softuerit.Shumica e programeve te shitjes me pakice jane
licencuar per perdorim vetem per nje kompjuter apo per perdorim vetem nga nje perdorues
ne qdo kohe.Me blerjen e nje softueri ju beheni nje perdorues i licencuar.
Ju jeni i lejuar per te bere kopje te programit per qellime te "backup-it",por ajo eshte kunder
ligjit nese i japim shokeve apo kolegeve kopjen e softuerit.


Cfare eshte email spoofing?
-
Falsifikimi apo ndryshimi i email header-it per ta bere ate te duket sikur mesazhi ka ardh
nga diku apo dikush tjeter dhe jo burimi aktual(i besuar).


Cfare eshte exploit?
-
Nje mjet i zhvilluar nga hakerat qe perdoret per te kryer sulme me qellim te keq ne
sistemet kompjuterike.Ata jane zakonisht skripta te cilet jane ndertuar per te shfrytezuar
dobesite softuerike brenda nje rrjeti,me se shpeshti ne internet.


Qka eshte licensa?
-
Version 1.)Nje kontrate qe i jep te drejta te qarta nje pjese te perdoruesve per te perdorur pronen intelektuale.
-Version 2.)Nje leje dixhitale e cila permban pershkrime te te drejtave qe mund te aplikohen ne nje apo me shume pjese te permbajtjes.


Qka eshte phishing?
-
Metode apo akt qe perdoret per mashtrimin e perdoruesve ne internet duke pretenduar apo duke u paraqitur si nje kompani e ligjshme ku ne fakt keta jane sulmuesit te cilet tentojne permes kesaj metode te marrin te dhenat personale te perdoruesve dhe ti perdorin per vjedhje te identitetit.

Cfare eshte backup?
-
Procedure per te bere kopje shtese te te dhenave ne rast se origjinali humbet apo demtohet.

Cfare eshte bandwidth?

-Shuma e te dhenave qe mund te transmetohen ne njesi te caktuar te kohes.Per paisje
dixhitale bandwidth eshte e shprehur zakonisht ne bit per sekond(bps).
Per paisje analoge bandwidth eshte e shprehur ne cikle per sekond ose Hertz(Hz).


Cfare eshte adware?
-
Softuer i cili automatikisht shfaq aposhkarkon materiale reklamuese(shpesh e padeshiruar) kur nje perdorues eshte ne internet.

Cfare eshte authentifikimi?
-
Procesi i identifikimit te nje individi,zakonisht i bazuar ne nje username dhe password.

Cfare eshte autorizimi?
-
Procesi i dhenies apo mohimit te qasjes ne nje burim te rrjetit.Autorizimi i lejon apo i
ndalon qasje perdoruesit ne burime te ndryshme te bazuar ne identitetin e perdoruesit.


Cfare eshte nje tekst 'cipher'?
-
Te dhenat te cilat kane qe te enkriptuara(koduara).'cipher' teksi d.m.th eshte i palexueshem
derisa ai eshte konvertuar ne tekst te kuptuar 'plaintext' d.m.th eshte i dekriptuar me
nje celes.


Cfare eshte kraku(crack) ?
-
Version 1.)Eshte term i cili i referohet thyerjes te nje sistemi kompjuterik apo softueri kompjuterik.
-Version 2.)Mundesia per te kopjuar nje softuer komercial ne menyre te paligjshme duke e thyer ate nga mbrojtja qe e ka kunder kopjimit dhe duke regjistruar teknika te ndryshme.


Cfare eshte kriptografia?
-
Shkence e mbrojtjes se informatave duke transformuar te dhenat baze te lexueshme ne te dhena te pa lexueshme.

Cfare eshte kriptoanaliza?
-
Perderisa kriptografia mirrej me mbrojtjen e informatave ,kriptoanaliza merret me studimin
e gjetjes se dobesive ne sistemin kriptografik te koduar ne menyre qe te bej dekriptimin e te dhenave te enkriptuara pa e perdorur qelesin per dekriptim.Pra me nje fjale kriptoanaliza zbulon se qfare eshte fshehur pas tekstit te palexueshem.

Cfare eshte forenzika kompjuterike?
-
Eshte aplikimi i metodave shkencore per te mbledhur,procesuar,interpretuar dhe perdorur
provat dixhitale ne menyre qe ne fund te ipet nje pershkrim rreth aktiviteteve te krimeve kibernetike(kompjuterike).
D.m.th me nje fjale forenzika mirret me zbulimin e personavene te dyshuar te cilet kane marre pjese ne krim kompjuterik.
Pas zbulimit te personave te dyshuar atyre u mirren te gjitha paisjet dixhitale te cilat i kane perdorur per te kryer krimin
ku pastaj fillon edhe analizimi i tyre.

Cfare eshte siguria kompjuterike(kibernetike)?
-
Siguria kibernetike i referohet teknologjive dhe proceseve qe jane dizajnuar per te mbrojtur
kompjuterat,rrjetat dhe te dhenat nga qasja e paautorizuar,dobesite dhe sulmet e derguara nepermjet interneti nga kriminelet ne internet.


Cfare eshte integriteti i te dhenave?
-
Mundesia e mbrojtjes nga ndryshimi i te dhenave nga personat e paautorizuar.

Cfare eshte privatesia?
-
Mundesia qe derguesi te qendroje anonim.

Cfare eshte firewall?
-
Eshte teknologji e cila ndihmon mbrojtjen e kompjuterave ne internet nga trafiku i padeshirueshem.

Cfare eshte deface?
-
Ne terminologjine e sigurise se ueb-faqeve fjala 'deface' me shpesh perdoret per te pershkruar ndryshimin apo demtimin te nje ueb-faqe apo ueb-sajti nga nje individ apo proces i paautorizuar,zakonisht haker.

Cfare eshte Dictionary Attack?
-
Eshte nje metode e cila perdoret per te thyer sistemet e sigurise ne vecanti sistemet e sigurise te bazuara ne fjalekalim ne te cilin sulmuesi sistematikisht provon te gjitha fjalekalimet e mundshme duke filluar me fjale qe kane nje mundesi me te larte te perdorimit,te tilla si emrat,vendet,etj.

Cfare eshte qertifikata dixhitale?
-
Nje shtojce(ang. attachment) ne nje mesazh elektronik qe perdoret per qellime te sigurise.
Perdorimi me i zakonshem i nje qertifikate dixhitale eshte qe te verifikoje se nje perdorues qe dergon nje mesazh eshte ai ose ajo qe pretendon te jete.


Cfare eshte kuleta dixhitale(digital wallet) ?
-
Eshte softuer i enkriptimit qe punon si nje kulete/portofol fizik gjate transaksioneve
te tregtise elektronike.Ne kete kulete/portofol ju mund te mbani informacionet e pageses per perdoruesin,nje qertifikate dixhitale per te identifikuar perdoruesin dhe informacione per te shpejtuar transaksionin e blerjes.


Cfare eshte identiteti?
-
Ne teknologjine kompjuterike identiteti eshte emri unik i nje personi,paisje apo kombinim i te dyjave te cilat jane te njohura nga nje sistem.

Cfare eshte IMEI?
-
Eshte nje numer unik i dhene per qdo telefon mobil te vetem,zakonisht gjendet prapa baterise.Kur nje telefon eshte raportuar si i vjedhur apo nuk eshte i tipit te miratuar,numri shenohet si i pa vlefshem.

Cfare eshte keylogger?
-
Eshte nje lloj i softuerit mbikeqyres/pergjues(qe konsiderohet te jete spyware) qe ka aftesine per te regjistruar qdo buton qe ne shtypim ne tastiere dhe regjistrohet ne log file.
Zakonisht nuk mund ta zbulojme perveq se me softuer per mbrojtje(antivirus).


Cfare eshte nje password?
-
Eshte nje seri e fshehur e karaktereve qe mundeson nje perdorues te kete qasje ne nje skedar(file),kompjuter apo program.

Cfare eshte RAT?
-
Eshte shkrutese per Remote Access Trojan,eshte nje trojan qe ofrohet nga nje haker ku ky trojan ka nje dere te fshehte(backdoor) brenda sistemit te infektuar.
Kjo dere e fshehte/alternative(backdoor) lejon nje haker te perdor sistemin tuaj te infektuar per te nisur nje 'zombie' apo per te vendos ndonje kod te demshem.


Cfare eshte sniffer?
-
Eshte nje program apo paisje qe monitoron te dhenat te cilat udhetojne mbi nje rrjet.

Cfare eshte TOR?
-
Nje sistem anonim i komunikimit ne internet i bazuar ne nje rrjet te shperndare.

Cfare eshte nje username?
-
Eshte nje emer qe perdoret per te fituar qasje ne nje sistem kompjuterik.

Cfare eshte databaza?
-
Nje baze e te dhenash ne thelb eshte nje koleksion i informacionit te organizuar
ne menyre te tille qe nje program kompjuterik te mund shpejt te zgjedh qfaredo pjese qe deshiron te te dhenave.


Cfare eshte virtualizimi?
-
Eshte krijimi i nje versioni virtual te nje paisje apo burimi,te tilla si nje server apo nje rrjet,
ku korniza e ndan burimin ne nje ose me shume mjedise.


Cfare eshte nje email adrese?
-
Eshte nje emer qe identifikon nje kuti/poste elektronike ne nje rrjet ku emailat mund te dergohen. Cdo perdorues ne internet ka nje email adrese unike.

Cfare eshte nje blacklist?
-
Ne terminologjine e internetit eshte nje emer gjenerik per nje liste te email adresave apo
IP adresave qe jane me origjine nga 'mashtrues'(spammers) te njohur.
Individet dhe ndermarrjet mund te perdorin listat e zeza(blacklist) per te filtruar emailet e
padeshiruar si shumica e email aplikacioneve te diteve te sotme te cilet kane aftesi filtrimi.
Pra me nje fjale ne nje blacklist mund te futet nje list me email adresa apo IP adresa te cilet
njihen si 'mashtrues'(spamera).


Cfare eshte copyright?
-Eshte mbrojtja e te drejtave te autorit nga qfaredo shfrytezimi ilegal apo i paautorizuar imaterialit origjinal.

Burimet jane te mara nga Interneti!
 

Chat Shqip, Njohje Online

Behuni pjesë e platformës së njohjeve online! Netedy është platforma e chatit më e madhe shqipfolëse! Aty ku mundesia për tu njohur me Vajza & Djem eshte bërë me e thjeshtë!

Top