Software

U

Universal

Guest
Kjo temë i dedikohet fillestarëve si dhe personave që kanë dituri/njohuri në këtë temë por që dëshirojnë zgjërim të diturive, apo dëshirojnë të fitojnë njohuri me/në zhvillimet aktuale në informatikë dhe kryesisht ka të bën me botën e softuerëve numri i të cilëve ritet çdo ditë në të gjithë sferat.

Të gjithë materialet që prezantohen do jenë me funksione të plota(pjesa më e madhe) të ashtuquajtura free software apo në shqip softuer/të lirë (versioni falas-freeware dhe beta) pa pagesë. Në internet mund të gjeni softuer të ngjajshëm por shumica janë me pagesë dhe kur i shkarkon mund të provohen vetëm 1 apo 3 muaj dhe më pas duhet të paguani/blini për të aktivizuar programin e plotë.

Duhet theksuar që edhepse këto janë softuer të plotë dhe me version falas, ca pjesë nuk funksionojnë, por nuk prish punë ngase funksionet (pjesa më e madhe) janë aktiv në versionin falas...
Së pari sqarime elementare për disa emërtime që i has në faqet e ndryshme me softuer për shkarkim:

32 dhe 64 bajt/bit versione të sistemit operativ Uindovs/Windows-(respektivisht të proçesorit)

Nëpër faqe me softuerë për shkarkim shpesh vërejmë softuer me këto shenjëzime/informata
32 dhe 64 bit/bajt.

Ç`përfaqsojnë këto numra?

Sistemi operativ i Windows-it përmban 2 standarde kompjuterike; kompujter me (proçesor) 32 ose 64 bajt/bit.
Me fjalë më të thjeshta: lloji i proçesorit(zemra e kompjutorit) 32 apo 64 bajt përcakton cilin sistem operativ mund ta instaloni(Windows 32 ose 64 bajt/bit), respektivisht cilët softuer janë të përshtatshëm për kompjuterin personal-32 apo 64 bajt .

Çdo gjë që shikoni, dëgjoni apo përdor në kompjuter s´është asgjë tjetër përpos programim/shkencë, llogaritje matematikore respektivisht kombinim I numrave. Këto numra janë të rradhitur sipas sistemit të caktuar dhe kryesisht janë 0 dhe 1.
Mund të duket kështu 00000111000111111000000(Këtu bëhet fjalë për produktet/rezultatin e softuerëve në formë të skedarëve; mp3 skedar, tekste, imazhe etj)
Softuerët në përgjithsi krahasohen me një shtëpi apo maqinë-ku produktet e maqinës/softuerit janë skedarët që prodhohen nga softueri në formë të imazhit, tekstit, muzikës/këngës etj.

Duhet të theksohet edhe programimi që është një temë mjaft e komplikuar dhe kryesisht është apo përfaqson dhënie të “urdhërave” apo detyrës që softueri përkatës e aplikon.Për shembull; krijo një skedar mp3.Pra softueri është maqina apo prindi kurse produktet e softuerit janë fëmijët e tyre...
Nëpër faqe kryesish gjen 2 lloje të softuerëve 32 apo 64 bit dhe cilën do e përdorish varet nga kompjuteri personal respektivisht sistemit operativ të Windowsit a është 32 ose 64 bit.

Njësitë për matje:
Çdo softuer dhe dokumet/produkt i krijuar ka një madhësi të caktuar. Madhësia e tyre përcaktohet sipas një standari të caktuar. Madhësia më e vogël(njësia matse) emërtohet si bajt / byte kurse madhësia maksimale tani për tani emërtohet si petabytes.

1 Byte = 8 bajts/bytes
1 kiloBit ( kb ) = 1 024 Bajts
1 megaBit (MB) = 1 024 kb = 1 048 576 Bajts
1 gigaBit (GB) = 1 024 Mb = 1 073 741 824 Bajts
1 teraBit (TB) = 1 024 Gb = 1 099 511 627 776 Bajts
1 petaBit (PB) = 1 024 TB = 1 125 899 906 842 624 Bajts

Azhurnim/përditësim
(Update)

Kohë pas kohe, kur nis ndonjë softuer , shfaqet pyetja/mesazhi:
Update avaliable(ka azhurnime/përditësime të reja) apo ndonjë mesazh i ngjajshëm; çka do thotë kjo dhe a duhet ti përmbahem?!
Zakonisht të gjitha softuerët kohë pas kohe pësojnë ndryshime, plotësime apo ndoshta korrigjime të tyre andaj nëse pranojmë ndonjë mesazh të tillë duhet ta aplikojmë menjëherë. Parashtrohet pyetja pse?

Bota e sofuterëve është botë dinamike e cila pëson ndryshime permanente që do thotë çdo produkt i krijuar nuk është produkt i përkryer por produkt i cili ka nevojë për ndryshime, përmirsime/korrigjime,plotsime të pjesëve apo ndoshta funksioneve andaj azhurnimet/përditsimet janë më se të nevojshme. Herën tjetër kur has në ndonjë mesazh të tillë apliko menjëherë udhëzimet për azhurnime.

Avantazhet:

Plotëson ndonjë zbraztirë
Stabilizon edhe më tej produktin
Ia zgjat jetën kompjutorit personal duke iu përshtat kushteve dhe rrethanave të reja...

Sqarim për emërtimet që hasen në faqet e ndryshme

Shpesh hasim në emërtime si p.sh: Freeware, Beta, Demo, Shareware, Trial etj. Ç´është domethënia e tyre?

1-Freeware

Freeware apo në shqip softuer falas nënkupton që vegla shpërndahet falas. Por mund të jetë edhe si mjet për përfitim të donacioneve për zhvillim të më tutjeshëm të veglës në fjalë. Në faqet komerciale asgjë nuk është falas apo e rastit, edhepse në pamjen fillestare është ashtu.
Kjo është strategji mirë e menduar dhe e planifikuar për fitim apo shpërndarje sa më të madhe në tregun shtetror apo global; respektivisht startegët që qëndrojnë pas tyre edhe pse japin veglën falas , ata llogaritin që në të ardhmen ky akt t´ju sjell përfitime materiale që do thotë se versioni falas më vonë shndrohet në version me pagesë ose ju shërben si urë për shitje e produkteve të ngjajshme që i kanë në disponim.

2-Beta 1, 2 etj.

Beta emërton softuer testues që do thotë është në fazën testuese; duke e shpërnda falas , përdoruesit mund të testojnë funskionet si dhe testojnë për gabime apo zbrastira(eventuale) në funksionet dhe më pas mund të lajmërojnë pronarin/kompaninë...
Në të shumtën e rasteve veglat e tilla janë plotësisht funksionale por askush nuk mund të siguron që janë pa gabime andaj edhe testohen.

3-Demo

Demo është softuer ku funksionojnë vetëm disa pjesë të tyre (funksionet minimale), pra bën demostrimin e veglës dhe nuk është i plotë. Ca pjesë i ka të ”ersuara” që bëhet me qëllim të (për) shitjes së versionit të plotë.

4-Shareware, Trial...

Këto janë apo përdoren si emërtime për softuer të cilët mund të përdoren për një periudhë të caktuar kohore zakonisht 30 ditore dhe të gjitha pjesët funksionojnë pa ndonjë kufizim.

Adobe Flash Player , Adobe Shockwave dhe Java (të plota dhe pa pagesë/freeware)
Këto 3 vegla janë të domosdoshme për çdo kompjutor. Me siguri ju ka ndodh ndonjëher që nuk mund të hapni ndonjë video.Shkaku qëndorn në faktin se ju mungojnë ndonjëra nga këto module. Java përdoret dhe instalohet në miliona pajisje teknike, aplikacione dhe faqe interneti.Këto pjesë që instalohen, pas instalimit, nuk i vëren në tryezë ngase instalohen në vet shfletuesin/browser që e përdor.
Aty në faqe has edhe në softuer të panevojshëm(antivirus) ç`aktivizo/unchek para instalimimit të flashplayer

https://get.adobe.com/flashplayer/

https://get.adobe.com/shockwave/

Mozilla Firefox(versioni i ri) shfletuesi(browser) nuk e përkrah më JAVA skriptin.Mund të përdoret me Internet Explorer shfletuesin-Lexo këtu: https://java.com/en/download/help/firefox_java.xml

https://java.com/en/download/


Antivirus

Definicion:

Një program antivirus është një program që në mënyrë aktive parandalon, kërkon, heq ose riparon skedarët që janë të infektuar me viruse kompjuterike.
Softueri antivirus modern gjithashtu mund të zbulojë dhe të neutralizon format e tjera të dëmshme të kodeve si Kuajt Trojan, programe spiunuese/spyware dhe krimbat (worms).

Më posht gjen disa softuer antivirus të cilat janë edhe në formë të lirë-pa pagesë. Forma e lirë apo pa pagesë i përmban disa funksione, kurse funksionet e plota i gjen në versionin komercial(me pagesë) Sidoqoftë këto softuerë edhepse janë apo mund të përdoren (versioni i lirë) pa pagesë janë me të vërtet efektiv-mbrojn tërësisht kompjutorin. Nëse dëshiron ta instalosh së pari ç`instalo antivirusin që e keni të instaluar në PC (kompjutorin personal).Mund të ndodh që pas shkarkimit të ndonjë softueri, antivirusi që e keni të instaluar momentalisht, mund ta bllokon softuerin tuaj që e keni shkarkuar ose e largon automatikisht.

Kjo ndodh nga shkaku se softuerët që shkarkohen mund të jenë të standardit / formës.exe . Kjo do thotë që antivirusi e trajton .exe skedarin e shkarkuar si visrus potencial, andaj e bllokon ose e largon nga kompjutori personal(PC-ja). Nëse shkakroni softuer nga burime të sigurta dhe skedari që shkarkohet është e formës.exe atëherë duhet të veproni kështu;

Ç`aktivizo përkohësisht antivirusin dhe instalo softuerin e shkarkuar. Më pas aktivizo sërish antivirusin.

VINI RE:

Dy antivirus softuer nuk mund të funksionojnë në një kompjuter. Mund të instaloni vetëm njërën….Pra, nëse dëshiron të provosh ndonjë antivirus të ri, së pari ç`instalo antivirusin që e keni të instaluar.
Antivirusin me emrin Kapsersky MOS e instaloni asesi, nëse e keni të instaluar ç`instaloni dhe instalo ndonjë nga këto alternativa më poshtë-ja arsyeja;
https://www.bloomberg.com/news/artic...n-intelligence


Bit Defender

https://www.bitdefender.com/solutions/free.html


Panda

Kur hyn në faqe dhe klikon në download, shfaqet një dritare e re-mos u habisni-ajë është vetëm reklamë-kliko në alternativën-No thank you dhe atëher ju ri orjenton në faqe të re nga ku shkarkon….

http://www.********.com/images/statusicon/wol_error.gif This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 905x491.


https://www.pandasecurity.com/usa/ho...ree-antivirus/


Avast
(regjistrohu dhe përfito abonim 1 vjeçar falas)
https://www.avast.com/free-antivirus-download


Mjete për mirëmbajtje të kompjutorëve
(Të plota dhe pa pagesë/freeware)

Këto softuerë bëjnë pastrimin e mbeturinave të ndryshme të sistemit dhe softuerëve, rrit shpejtësinë e sistemit operativ, mundëson kopjim p.sh. Të drejtuesve/drivers aktual të kompjutorit, rregullimin e shtigjeve/shortcuts, pastron regjistrin, e përshpejton proçesin e nisjes së sistemit operativ Uindovs, riparon skedarët e dëmtuar të sistemit operativ etj.

Glary Utilities

http://www.********.com/images/statusicon/wol_error.gif This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 841x603.


http://www.glarysoft.com/


Advanced system care

http://www.********.com/images/statusicon/wol_error.gif This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 939x640.


http://www.iobit.com/advancedsystemcareper.php


Wise disk cleaner

https://www.wisecleaner.com/wise-disk-cleaner.html


Anti Spyware, Adware,Trojan...

Me siguri keni të instaluar ndonjë antivirus dhe ndjeheni të sigurt dhe komod?! Nga përvoja mbi se 20 vjeçare me kompjuterë, internet dhe softuerë, lirisht mund t´ju them që interneti është medium i stërmbushur jo vetëm me informata të dobishme , edukim dhe arsimim por ka edhe rreziqe të pa imagjinueshme...Këto fjalë nuk janë vetëm fjalë për t´ju trëmbur por informata për t´ju ndihmuar juve si përdorues të kompjutorëve dhe rrjetit.
Gjatë lundrimit në rrjet apo shfletim të faqeve të ndryshme, ekspertët apo talentët e programimit kanë krijuar të ashuquajtura skripte (p.sh java skript, exe skedar etj) apo të ngjashme të cilat pa dijenië tuaj instalohen në kompjutorin tuaj dhe aktivizohen me qëllime të ndryshme:

Ja disa nga ta:

Spyware, Adware,Trojans, Dialers, Worms, KeyLoggers, HiJackers, Parasites, Rootkits...
Qëllimi apo objektiva e tyre është;

1-Vjedhja e informatave personale dhe keqpërdorimi i tyre(falcifikim i identitetit)
2-Vjedhja e kodeve bankare nëse i keni të ruajtur në kompjutor
3-Marketingu(advertising) i produkteve apo shërbimeve të ndryshme
4-Marrja nën kontroll të plotë të kompjtuorit tuaj që do thotë se përmes këtyre rreziqeve të instaluar ata mund të përcjellin çdo gjë që shkruani apo çdo veprim tuaj në kompjutor...
5-Spiunimi i informatave të ndjeshme të kompanive, produkteve të tyre etj.
Këto rreziqe mund të jenë të kamufluara në mënyra dhe metoda të ndryshme.....

Po antivirus softuerët a ndihmojnë në këto raste?
Deri diku po, por antivirus softuerët nuk mund ti parandalojnë këto rreziqe...

Andaj në treg janë shfaqur mjete që i zbulojnë dhe neutralizojnë edhe këto rreziqe. Këto mjete duhet të përdoren së paku një herë në javë për të fshirë apo neutralizuar gati çdo rrezik të tillë;
Ja disa nga ta që mund ti shfrytzoni falas:
Testo këto mjete:

http://www.********.com/images/statusicon/wol_error.gif This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 937x640.https://www.iobit.com/en/malware-fighter.php

https://www.malwarebytes.org/

http://www.superantispyware.com/


Ç`instalues

http://www.********.com/images/statusicon/wol_error.gif This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 657x456.Iobit uninstaller

Mjet për ç `instalim të plotë të softuerëve: metoda e punës-mjeti në fjalë bën të mundur 2 lloj të çinstalimit të softuerëve të padëshiruar;
Gjatë ç `instalimit të parë bën largim të plotë të softuerit
Më pas bën të mundur largimin edhe të çelsave të regjistrit respektivisht mbeturinave nga programi i ç `instaluar/larguar.

https://www.iobit.com/en/advanceduninstaller.php
 
U

Universal

Guest
Uji që rrjedh nuk qelbet...

PDF

Definicioni:

Akronimi PDF do të thotë, Portable Document Format- standard/format i dokumenteve portative/dixhitale (data-teknike term) formati i skedarit për dokumentet e dërguara në mes të kompjuterëve dhe riprodhimin e dokumentit saktësisht në formatin/standardin e dërguesit: dërgoni si pdf; Dokument në këtë format file: Unë dërgoj disa pdf-s || pdf; PDF

Zakonisht PDF skedarët përdoren/aplikohen për dokumente të ndryshme, libra, udhëzime, broshura etj. Këtë teknikë/vegël
shumë kompani e përdorin për dërgim respektivisht lexim p.sh. Të udhëzimeve teknike se si përdoret një pajisje ose kompani të tjera e përdorin teknikën për shitjen e librave në formë elektronike/dixhitale të ashtuquajtura e-books apo libra elektronik.

Shkarko falas disa lloje të PDF softuerëve:

PDF Reader:

PDF softuer më i përdorur është Adobe Acrobat Reader.
(Antivirusin që gjindet aty mos e shkarko , është vetëm një mënyrë e reklamimit të produktit.)

1-https://get.adobe.com/reader/
(117.37MB-megabit)

Dhe disa alternativa tjera:

2-http://www.pdfforge.org/

3-https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/

4-https://www.gonitro.com/pdf-reader

5-http-s://www.investintech.com/resources/freetools/slimpdfreader/

(Së pari instalo softuerin e sipërm e më pas hap lidhjet/nyjet e më poshtme; nuk hapen nëse nuk e keni instaluar softuerin)
Pas shkarkimit dhe instalimit mund të hapni këto faqe për testim të produktit PDF

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
(PDF dokument-mund të shkarkohet në tryezë)

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/la...al/al057sq.pdf

Kushtetuta e Republikës së Kosovës
(PDF dokument-mund të shkarkohet në tryezë)
http://www.kuvendikosoves.org/common...tet_I-XXIV.pdf

http://www.kryeministri-ks.net/repos...se.Kosoves.pdf
(PDF dokument-mund të shkarkohet në tryezë)

https://www.facebook.com/ShkarkoLibraFalas/


Dosje (Folder)http://www.********.com/images/statusicon/wol_error.gif This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 648x343.Çfarë është një dosje? - Përkufizimi nga Techopedia
Në kompjuterë, një dosje është vendndodhja virtuale për aplikacione, dokumente, të dhëna ose nën-dosje të tjera. Dosjet ndihmojnë në ruajtjen dhe organizimin e skedarëve dhe të dhënave në kompjuter. Termi përdoret më së shpeshti me sistemet operative të ndërfaqes së përdoruesit grafik. Dosjet kompjuterike mund të rihapen, modifikohen dhe kopjohen.

Ja ca softuer për shkarkim që shërbejnë për ngjyrosjen e dosjeve:

a) http://folder-colorizer.en.lo4d.com/

b) http://folderico.en.lo4d.com/

c) http://qpdownload.com/folder-colorizer/

ç) https://folder-colorizer.en.uptodown.com/windows


ZIP


http://www.********.com/images/statusicon/wol_error.gif This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 647x247.


Zip (.zip ose .zipx) janë skedarë të vetëm, ndonjëherë të quajtura "arkiva", që përmbajnë një ose më shumë skedarë të ngjeshur. Dosjet Zip e bëjnë të lehtë mbajtjen e skedarëve të lidhur së bashku dhe mundësojnë transportimin/dërgimin e dokumeteve-teksteve, softuerëve, imazheve-përmes postës elektronike/ e-postë, shkarkimin dhe ruajtjen e të dhënave dhe softuerit në mënyrë më të shpejtë dhe më efikase. Standardi/formati Zip është formati më popullor i ngjeshjes së skedarëve ...Zip standardet-kemi lloje të ndryshme të zip skedarëve;zip .zip .zipx, .tar, .gz,.z, .cab, .rar, .bz2, .lzh, .7z, .img, .iso, .xz etj.
Ja ku mund të shkarkoni dhe përdorni falas:

https://www.ashampoo.com/en/usd/pin/...ampoo-ZIP-2017

http://www.peazip.org/

http://ziparchiver.hamstersoft.com


Softuer për shkrim (pa pagesë)

Krahas Mirocrosoftit dhe pakos së saj Office , në treg janë shfaq edhe softuer alternativ që janë me cilësi të njëjtë dhe janë pa pagesë. Shërbejnë për shkrim të teksteve, prezantime, zgjidhje të ekuacioneve matematikore (algjebra) etj

http://www.********.com/images/statusicon/wol_error.gif This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 952x639.Ndër softuerët më të mirë sot për sot është Libre Office. Shkarko nga faqja:

https://www.libreoffice.org/

Dy softuer alternativ:

http://www.freeoffice.com/en/

http://www.kingsoftstore.com/kingsof...-freeware.html


Softuer për krijim/Djegje/Burner të CD / DVD disqeve

http://www.********.com/images/statusicon/wol_error.gif This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1031x450.
Ashampoo® Burning Studio 2018


Ashampoo Burning Studio 2018 është një aplikim i sigurt dhe i gjithanshëm i djegies. Në bërthamat qëndron motor i fuqishëm i djegies që lejon përdoruesit të djegin të dhëna të çdo lloji për të gjitha llojet e diskut me një shkallë të lartë sigurie dhe shpejtësie. Kjo përfshin imazhe, filma, muzikë dhe kopje rezervë. Formatet e volumit të lartë si BDXL ose disqet me siguri të lartë si M-Disc janë gjithashtu të mbështetura. Përdoruesit gjithashtu mund të shqyejnë disqet audio dhe të riemërtojnë dhe të djegin gjurmët në proçes, të kompletuar me playlists individuale dhe mbulime me porosi.

https://www.ashampoo.com/en/usd/pin/...ng-Studio-2018


Codec (pa pagesë-Freeware)


Këtu gjen standardet më të reja për dekodimin/hapjen/eksekutim të skedarëve muzikor, filmit, transmetimet live(të drejtpërdrejta) etj.Sygjerohet për çdo përdorues të kompjuterëve.Ky dekodim realizohet në mënyrë automatike pas instalimit të softuerit.Instalohet në sistemin operativ.Instalo versionin Full apo Mega.

K-Lite Mega Codec Pack
Shkarko nga këtu:

http://www.codecguide.com/download_kl.htm

Nga krijuesit tanë

Albmoji apliklacion për celular


http://www.********.com/images/statusicon/wol_error.gif This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 745x647.


Albmoji përfshinë një koleksion mahnitës të ikonave që mund të përdoren si në iMessage poashtu edhe në aplikacione tjera. Dërgoni ikona zbavitëse shokëve/shoqeve, si përshembull ftoni ata në fli apo për një vozitje me Golf 2.

http://www.albmoji.com/

Falco

Falco është një aplikacion komercial i ri për celular i cili mundëson kapjen e ofertave te fundit dhe ofron mundësi të lozjes në të gjitha kategoritë dhe ju ofron shpërblime….
Shkarkohet nga appstore apo google play.

http://falco.al/


Libra për dëgjim në pajisje të ndryshme
:

http://www.volumiaudiolibra.com/index.php


Carshift -Loja:

Artikull

http://www.infoshqip.com/kosovari-kr...internet-foto/

Mund të shkarkoni këtu:

https://play.google.com/store/apps/d...adiku.carshift


Harduer/Hardware


Lexo për arritjen/suksesin shqiptar në SHBA-USA

http://pcworld.al/solaborate-prezant...virtual-alexa/

Hello2

https://www.solaborate.com/h2?utm_so...=hello2_reveal
 
Top